کالاهای خطرناک

مسافر محترم ، خواهشمند است از حمل کالاهاي خطرناک زير در جامه دان و توشه همراه  خود ، جدا خودداري بفرماييد. به همراه داشتن اين قبيل اقلام در داخل هواپيما نيز اکيدا ممنوع مي باشد


مواد منفجره شامل انواع مهمات، ترقه و وسايل آتش بازي

گازهاي: شامل هر نوع گاز (هيدروژن و بوتان)، گازهاي سمي، انواع فندک گازي و کپسول اطفاي حريق

مايعات قابل اشتعال: شامل الکل ، بنزين ، استون، رنگگ تينر، چسب هاي مايع

جامدات قابل اشتعال: انواع کبريت، گوگرد، فسفر

مواد اکسيد کننده و پراکسايدهاي آلي : کودهاي نيترات آمونياک، سفيد کننده ها

مواد سمي و عفوني: انواع سموم، (پودر، مايع ، اسپري) ، انواع ويروس و باکتري (جهت مصارف پزشکي) ، آرسنيک ، نيکوتين

مواد راديو اکتيو: شامل اتم، ايزوتوپ هاي راديويي، مصارف صنعتي يا پزشکي

مواد خورنده: باتري هاي مرطوب و مواد اسيدي، انواع مايعات اسيدي ، جيوه

کالاهاي خطرناک متفرقه: کالاهاي مغناطيسي ، يخ خشک ، پنبه نسوز

توجه :  کليه اقلام نامبرده مي بايستي تنها با رعايت اصول باربري هوايي و در بسته بندي هاي خاص حمل گردند.جهت اخذ اطلاعات بيشتر مراتب را اعلام نماييد